+30 23730 42590
Δευτέρα - Σάββατο 08:00 - 17:00

ΔΟΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
63200 Νέα Ποτίδαια Χαλκιδική
Τηλέφωνο: +302373042590
Φαξ: +302373043177
e-mail: info@tsakonas.com.gr

Χημικά Βελτιωτικά (Chemical Admixtures)


Τα βελτιωτικά σκυροδέματος και κονιαμάτων δρουν με φυσικοχημικό τρόπο και προσφέρουν ποικίλες βελτιώσεις στα νωπά μίγματα, διευκολύνοντας το χρήστη στο έργο του και στα σκληρυμένα μίγματα, επηρεάζοντας θετικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των δομικών κατασκευών. Προστίθενται κυρίως στη μάζα των νωπών τσιμεντομιγμάτων προσδίδοντάς τους βελτιωμένες ή πρόσθετες ιδιότητες. Έτσι διευρύνονται και οι δυνατότητες εφαρμογής. Με πολύ απλό τρόπο, δηλαδή με προσθήκη μικροποσοτήτων των υλικών αυτών, επιτυγχάνονται θεαματικές βελτιώσεις στην ποιότητα του σκυροδέματος και των κονιαμάτων.

Βελτιωτικά Σκυροδέματος

Sika® Plastocrete® N

Στεγανοποιητικό μάζας, ρευστοποιητής σκυροδέματος
Χρησιμοποιείται γενικά σε κατασκευές σκυροδέματος και ειδικότερα σε κατασκευές που περιέχουν ή προσβάλλονται από νερό όπως: Δεξαμενές και φράγματα, Αποχετευτικά έργα, Κανάλια, Κτιριακές κατασκευές και όπου απαιτείται στεγανό σκυρόδεμα.


Sika® Plastiment®-15

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος με επιβράδυνση
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται σκυρόδεμα με μειωμένο λόγο νερού-τσιμέντου, αυξημένης ρευστότητας και αυξημένου χρόνου εργασιμότητας, σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, για σκυροδετήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες, για εμφανές σκυρόδεμα, για σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας και σε περιπτώσεις σκυροδετήσεων μεγάλου όγκου.

Sika® Ferrogard®-901

Πρόσμικτο αναστολής διάβρωσης οπλισμών.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για οπλισμένο σκυρόδεμα που υπόκειται σε κινδύνους διάβρωσης. Ειδικότερα προστατεύει από τον κίνδυνο διάβρωσης έναντι χλωριόντων. Εφαρμογές σε: Δρόμους από σκυρόδεμα, Γέφυρες, Σήραγγες, Τοίχους αντιστήριξης, Βιομηχανικές μονάδες, Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και κατασκευές κοντά σε θάλασσα.
VIMAROL

Μειωτής νερού / Ρευστοποιητής σκυροδέματος
Δρά και σαν στεγανωτικό μάζας. Προσφέρει μείωση της υδατοπερατότητας του σκυροδέματος χάρη στη βελτιστοποίηση της συμπύκνωσης και τη μείωση του πορώδους. Μειώνει το απαιτούμενο νερό ανάμιξης και βελτιώνει την ενυδάτωση του τσιμέντου.


VIMATOL-SPL

Μειωτής νερού υψηλού βαθμού / Υπέρ-ρευστοποιητής σκυροδέματος

Χρησιμοποιείται για σκυροδέτηση αντλήσιμου, εμφανούς σκυροδέματος με πυκνό οπλισμό ή και με λεπτή διατομή. Μειώνει το απαιτούμενο νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή και βελτιώνει θεαματικά την εργασιμότητα του έτοιμου σκυροδέματος.
VIMACHEM-RT

Επιβραδυντής πήξης σκυροδέματος
Η χρήση του επιβάλλεται για τη μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες. Επιτρέπει τη συνεχή σκυροδέτηση χωρίς δημιουργία αρμών εργασίας και βελτιώνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος.

VIMAPROOF-C

Μειωτής υδατοαπορρόφησης σκυροδέματος (στεγανωτικό μάζας)
Επιφέρει με χημικό τρόπο στεγανοποίηση της μάζας του τσιμεντοπολτού του σκυροδέματος και των τσιμεντοκονιαμάτων φράζοντας τους τριχοειδείς πόρους. Δεν προκαλεί μείωση των αντοχών του σκυροδέματος.

VIMATOL-BE

Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος
Δρα σαν αντιπαγετικό για σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνδυάζει την ταπείνωση του σημείου πήξης του νερού με την ανάπτυξη πρώιμων αντοχών, που υπερισχύουν των τάσεων λόγω της διαστολής του σχηματιζόμενου πάγου. Χρησιμοποιείται γενικότερα όπου απαιτείται επιτάχυνση της πήξης μετά τη σκυροδέτηση.

VIMA-FORM OIL W

Αντικολλητικό λάδι ξυλοτύπων
Δρα με φυσικό τρόπο.


VIPLASTIL

Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων
Αντικαθιστά τον ασβέστη στα κονιάματα χάρη στην τριπλή του δραστικότητα σαν αερακτικό, ρευστοποιητικό και επιβραδυντικό της πήξης του τσιμέντου.


VIRESIN

Οικοδομική ρητίνη Ελαστομερές βελτιωτικό γαλάκτωμα κονιαμάτων
Βελτιώνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα (συγκολλητική επάλειψη παλιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος), τις μηχανικές και χημικές αντοχές, την ελαστικότητα, την υδατοστεγανότητα και κατ’ επέκταση την ανθεκτικότητα στον παγετό.
WATERBLOCK RESIN

Ρητίνη ανάμιξης του WATERBLOCK
Αντικαθιστά πλήρως το νερό ανάμιξης και προσφέρει μια στεγάνωση υψηλών απαιτήσεων, ειδικά για εφαρμογή από την εσωτερική πλευρά των υπογείων.Βελτιωτικά κονιαμάτων

SikaLatex® Max

Τροποποιημένο βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων. Για παραγωγή κονιαμάτων ενίσχυσης της πρόσφυσης (αριάνι). Κονιάματα μικρού πάχους για φινίρισμα, τελειώματα, Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης, Κονιάματα επισκευών σε σκυρόδεμα, Κονιάματα δαπέδων, Επισκευές Παντός είδους, κονιάματα στην κατασκευή.
Sika® Mix Plus

Πλαστικοποιητής επιχρισμάτων
Για παραγωγή επιχρισμάτων, σοβάδων, λασπωμάτων καλής ποιότητας, με αυξημένη εργασιμότητα και αντοχές.
VIMAFLEX

Ελαστικοποιητής τσιμεντοκονιαμάτων
Προσδίδει ελαστικότητα και σημαντική βελτίωση της πρόσφυσης στις λεπτές τσιμεντοκονίες, στις κόλλες πλακιδίων VICOLITH, στο επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα WATERBLOCK. Επιβάλλεται η χρήση του όπου αναμένονται συστολο-διαστολές ή μετατοπίσεις του υποστρώματος.
WATERFLEX

Ελαστικοποιητής του στεγανωτικού κονιάματος WATERBLOCK
Αντικαθιστά πλήρως το νερό ανάμιξης (συστατικό Β) του WATERBLOCK (συστατικό Α) και έτσι προκύπτει το εύκαμπτο επαλειφόμενο σύστημα FLEXIBLOCK (Α+Β).


FIBERPLUS 6-8 mm

Ίνες πολυπροπυλενίου(Δευτερεύων τριαξονικός οπλισμός κονιαμάτων)
Εκμηδενίζουν τις ρηγματώσεις από συστολή πήξης και θερμοκρασιακές μεταβολές. Αυξάνουν τις αρχικές αντοχές, την ελαστικότητα και την αντίσταση σε τριβή και κρούση.


VIMACLEAN

Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού για υπολείμματα ασβέστη και τσιμέντου.
Ενδείκνυται για τον καθαρισμό κεραμικών πλακιδίων, επενδύσεων πέτρας, πλακοστρώσεων, επιφανειών σκυροδέματος καθώς και οικοδομικών εργαλείων από κρούστες τσιμεντοπολτού, αρμόστοκου, σοβάδων, από άλατα ασβεστίου και σκουριές.


Σχεδιασμός & Ανάπτυξη © 2017-2019  Sunspot Web Design ®
63077 Κασσάνδρεια Χαλκιδικής - Τηλ. +302374023330